Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

POZNÁMKY z dejepisu pre 7. ročník

  Sťahovanie národov

Príchod Slovanov

Samova ríša

**********************************************************

 

Nitrianske kniežatstvo a Pribina

  Mojmír I. a Rastislav (vznik Veľkej Moravy)

  Solúnski bratia

  Svätopluk a zánik VM

Starí Maďari na našom území

**********************************************************

  Prvý uhorský kráľ - Štefan I.

Nitrianske údelné vojvodstvo

Hradiská a hrady

  Ondrej II. a jeho vláda

Uhorsko za vlády arpádovcov

Anjouovci na uhorskom tróne

  Žigmund Luxemburský

  Matej Korvín

*************************************************************************************************

Kríza stredoveku

Začiatok novoveku - renesancia & humanizmus

Novoveké osobnosti - DaVinci, Kopernik

Kníhtlač - J. Gutenberg

**********************************************************

Začiatok objavných plavieb, prví objavitelia, príčiny a predpoklady plavieb

Objav Mysu dobrej nádeje, znovuobjavenie Ameriky, objav námornej cesty do Indie

Prvá plavba okolo sveta

Dobyvatelia a dôsledky objavných plavieb

  Hospodárske zmeny na začiatku novoveku

**********************************************************

 

Reformácia

Martin Luther

Šírenie reformácie

Rekatolizácia (protireformácia)

 Katolícka reforma - rekatolizácia - protireformácia

 RANÝ NOVOVEK - 17. storočie -> hospodárstvo a politika

*************************************************************************************************

  Slovensko v ohrození Turkov

  Turci na Slovensku

  Bratislava - hlavé a korunovačné mesto

  Mária Terézia

Jozef II.

  A. F. Kollár & M. Bell

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebÄ˝ahko.sk

TOPlist